RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2021 en PAELLERS MUNICIPALS D'ALBALAT DELS SORELLS Desde 1€

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Varias fechas

LA RESERVA DELS PAELLERS MUNICIPALS SOLS ÉS PER A PERSONES EMPADRONADES.

LA RESERVA DE LOS PAELLEROS MUNICIPALES ES SOLO PARA LAS PERSONAS EMPADRONADAS.

AMB MOTIU DELS DIES NADALENCS, ESTARAN TANCATS ELS PAELLERS MUNICIPALS EL  24 I 31 DE DESEMBRE DEL 2021 I EL 5 DE GENER DEL 2022. DEL  27  DE DESEMBRE DEL 2021 AL 9 DE GENER DEL 2022, LES CLAUS SOLS ES PODRAN ARREPLEGAR EN LA BIBLIOTECA (ELS DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE DEL 2021 I EL 3 DE GENER DEL 2022) I L'AJUNTAMENT(ELS DIES 4, 5 I 7 DE GENER DEL 2022)

CON MOTIVO DE LOS DÍAS NAVIDEÑOS, ESTARÁN CERRADOS LOS PAELLEROS MUNICIPALES EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL 5 DE ENERO DEL 2022. DEL  27  DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 9 DE ENERO DEL 2022, LAS LLAVES SOLO SE PODRÁN RECOGER EN LA BIBLIOTECA (LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL 3 DE ENERO DEL 2022) Y EN EL AYUNTAMIENTO(LOS DÍAS 4, 5 Y 7 DE ENERO DEL 2022)

HORARI/HORARIO

DILLUNS/LUNES  

DE 14.00 HORES A 22.00 HORES

DE 14.00 HORAS A 22.00 HORAS .

DIMARTS A DIJOUS/MARTES A JUEVES 

9.30 HORES - 22.00 HORES. ( De maig a setembre fins a les 23.00 hores.)

9.30 HORAS - 22.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta las 23.00 horas.)

DIVENDRES, DISSABTE I VESPRA DE FESTIU /VIERNES, SÁBADO I VÍSPERA DE FIESTA

 9.30 HORES - 23.00 HORES. ( De maig a setembre fins a la 1.30 hores.)

9.30 HORAS - 23.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta la 1.30 horas.)

DIUMENGE I FESTIUS/DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 HORES - 22.00 HORES.

9.00 HORAS - 22.00 HORAS.

ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:

- PRIMER/PRIMERO  9.30 HORES A 11.30 HORES/9.30 HORAS A 11.30 HORAS.

- SEGON/SEGUNDO  11.30 HORES A 18.30 HORES /11.30 HORAS A 18.30 HORAS.

- TERCER/TERCERO  18.30 HORES A TANCAMENT /18.30 HORAS A CIERRE.


LES CLAUS ES DONARAN PRÈEVIA RESERVA EN LÍNIA. S'ARREPLEGUEN EN L'ESPAI CULTURAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12.00 A 14.00 HORES) O EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIJOUS DE 16.00 A 20.00 HORES) CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ A L'ESPAI CULTURAL I LA RESERVA SETMANAL EN LÍNIA DE LES INSTAL·LACIONS ES FARÀ EL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU A PARTIR DE LES 12.00 HORES. SI FORA FESTIU, S'INICIARIA DIMARTS A LA MATEIXA HORA. /LAS LLAVES SE DARÁN PREVIA RESERVA EN LINEA. SE RECOGEN EN EL ESPAI CULTURAL (DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 HORAS) O EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A JUEVES DE 16.00 A 20.00 HORAS). HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN Y LA RESERVA SEMANAL EN LINEA DE LAS INSTALACIONES SE HARÁ EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS. SI FUERA FESTIVO, S'INICIARIA EL MARTES A LA MISMA HORA. 


RECORDEU LA SEGÜENT NORMATIVA /RECORDAR LA SIGUIENTE NORMATIVA:

* ESTÀ PROHIBIT PORTAR BUTÀ. / ESTÁ PROHIBIDO TRAER BUTANO.

* NO ESTÀ PERMESA L´ENTRADA D´UNFLABLES. / NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE COLCHONETAS INFLABLES.

* NO ES PODEN POSAR APARELLS DE MÚSICA. / NO SE PUEDEN TRAER APARATOS DE MÚSICA. 

* NO FER FOC AMB FUSTA DE PALETS. / NO HACER FUEGO CON MADERA DE PALETS.


Compra tus entradas aquí

Ubicación

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Vendedores oficiales
RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2021