RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2021 en PAELLERS MUNICIPALS D'ALBALAT DELS SORELLS

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Varias fechas

LA RESERVA DELS PAELLERS MUNICIPALS SOLS ÉS PER A PERSONES EMPADRONADES.

LA RESERVA DE LOS PAELLEROS MUNICIPALES ES SOLO PARA LAS PERSONAS EMPADRONADAS.

AMB MOTIU DELS DIES NADALENCS, ESTARAN TANCATS ELS PAELLERS MUNICIPALS EL  24 I 31 DE DESEMBRE DEL 2021 I EL 5 DE GENER DEL 2022. DEL  27  DE DESEMBRE DEL 2021 AL 9 DE GENER DEL 2022, LES CLAUS SOLS ES PODRAN ARREPLEGAR EN LA BIBLIOTECA (ELS DIES 27, 28 I 29 DE DESEMBRE DEL 2021 I EL 3 DE GENER DEL 2022) I L'AJUNTAMENT(ELS DIES 4, 5 I 7 DE GENER DEL 2022)

CON MOTIVO DE LOS DÍAS NAVIDEÑOS, ESTARÁN CERRADOS LOS PAELLEROS MUNICIPALES EL 24 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL 5 DE ENERO DEL 2022. DEL  27  DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 9 DE ENERO DEL 2022, LAS LLAVES SOLO SE PODRÁN RECOGER EN LA BIBLIOTECA (LOS DÍAS 27, 28 Y 29 DE DICIEMBRE DEL 2021 Y EL 3 DE ENERO DEL 2022) Y EN EL AYUNTAMIENTO(LOS DÍAS 4, 5 Y 7 DE ENERO DEL 2022)

HORARI/HORARIO

DILLUNS/LUNES  

DE 14.00 HORES A 22.00 HORES

DE 14.00 HORAS A 22.00 HORAS .

DIMARTS A DIJOUS/MARTES A JUEVES 

9.30 HORES - 22.00 HORES. ( De maig a setembre fins a les 23.00 hores.)

9.30 HORAS - 22.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta las 23.00 horas.)

DIVENDRES, DISSABTE I VESPRA DE FESTIU /VIERNES, SÁBADO I VÍSPERA DE FIESTA

 9.30 HORES - 23.00 HORES. ( De maig a setembre fins a la 1.30 hores.)

9.30 HORAS - 23.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta la 1.30 horas.)

DIUMENGE I FESTIUS/DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 HORES - 22.00 HORES.

9.00 HORAS - 22.00 HORAS.

ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:

- PRIMER/PRIMERO  9.30 HORES A 11.30 HORES/9.30 HORAS A 11.30 HORAS.

- SEGON/SEGUNDO  11.30 HORES A 18.30 HORES /11.30 HORAS A 18.30 HORAS.

- TERCER/TERCERO  18.30 HORES A TANCAMENT /18.30 HORAS A CIERRE.


LES CLAUS ES DONARAN PRÈEVIA RESERVA EN LÍNIA. S'ARREPLEGUEN EN L'ESPAI CULTURAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12.00 A 14.00 HORES) O EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIJOUS DE 16.00 A 20.00 HORES) CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ A L'ESPAI CULTURAL I LA RESERVA SETMANAL EN LÍNIA DE LES INSTAL·LACIONS ES FARÀ EL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU A PARTIR DE LES 12.00 HORES. SI FORA FESTIU, S'INICIARIA DIMARTS A LA MATEIXA HORA. /LAS LLAVES SE DARÁN PREVIA RESERVA EN LINEA. SE RECOGEN EN EL ESPAI CULTURAL (DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 HORAS) O EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A JUEVES DE 16.00 A 20.00 HORAS). HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN Y LA RESERVA SEMANAL EN LINEA DE LAS INSTALACIONES SE HARÁ EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS. SI FUERA FESTIVO, S'INICIARIA EL MARTES A LA MISMA HORA. 


RECORDEU LA SEGÜENT NORMATIVA /RECORDAR LA SIGUIENTE NORMATIVA:

* ESTÀ PROHIBIT PORTAR BUTÀ. / ESTÁ PROHIBIDO TRAER BUTANO.

* NO ESTÀ PERMESA L´ENTRADA D´UNFLABLES. / NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE COLCHONETAS INFLABLES.

* NO ES PODEN POSAR APARELLS DE MÚSICA. / NO SE PUEDEN TRAER APARATOS DE MÚSICA. 

* NO FER FOC AMB FUSTA DE PALETS. / NO HACER FUEGO CON MADERA DE PALETS.


Compra tus entradas aquí

Ubicación

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Vendedores oficiales
RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2021