BIBLIOCLAU AGOST 2024 en BIBLIOTECA - CLUB DE LECTURA

Carrer del Dr. Valls, 10, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, España
Varias fechas

L'accés a la Sala d'Estudis de la biblioteca es realitza des d'ara exclusivament a través de la plataforma municipal. Les reserves es realitzen cada mes. Les normes són estes: El acceso en la Sala de Estudios de la biblioteca se realiza desde ahora exclusivamente a través de la plataforma municipal. Las reservas se realizan cada mes. Las normas son estas: 

SOLS ES POT ARREPLEGAR LA CLAU FINS EL 2 D'AGOST. SOLO SE PUEDE RECOGER LA LLAVE HASTA EL 2 DE AGOSTO.

SALA D'ESTUDIS AMB ACCÉS MITJANÇANT UNA BIBLIOCLAU. Sala de estudios con acceso a través de una Biblioclau.

ES OBLIGATORI EL TINDRE EL CARNET DE LA BIBLIOTECA (PORTAR UNA FOTO EN CAS DE NO TINDRE'L). Es obligatorio tener el carnet de la biblioteca (traer una foto en caso de no tenerlo).

RESERVA DE CADIRA AMB UN NÚMERO DE TAULA. Se reserva una silla con un número de mesa.

LA RESERVA TÉ DURACIÓ D'UN MES, ES TINDRÀ QUE FER UNA NOVA RESERVA A PARTIR DE LES 10 HORES DEL PRIMER DIA LABORABLE DEL MES SEGÜENT. LES CLAUS SERÀN DESACTIVADES I ES TINDRÀN QUE TORNAR EN LA BÚSTIA. La reserva tiene una duración de un mes, se tendrá que hacer una nueva reserva a partir de la 10 horas del primer día laborable del mes siguiente. Las llaves serán desactivadas y tendrán que ser devueltas en el buzón.

ÉS OBLIGATORIA L'UTILITZACIÓ DE LA BIBLIOCLAU D'UNA VEGADA PER SETMANA (FORA DE L'HORARI DE LA BIBLIOTECA), SI NO ÉS AIXINA ES DESACTIVARÀ I EL MES SEGÜENT NO PODRÀ DEMANAR-LA. Es obligatoria la utilización de la biblioclau de una vez por semana (fuera del horario de la biblioteca), si no es así se desactivará y el siguiente mes no podrá solicitarla.

LA BIBLIOCLAU ESTARÀ ACTIVA FINS EL DIA 8 DE SETEMBRE. LA BIBLIOCLAU ESTARÁ ACTIVA HASTA EL 8 DE SEPTIEMBRE.

Compra tus entradas aquí

Ubicación

Carrer del Dr. Valls, 10, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, España
Vendedores oficiales
BIBLIOCLAU AGOST 2024