RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2024 en PAELLERS MUNICIPALS D'ALBALAT DELS SORELLS

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Varias fechas

NO ES PODEN FER CANVIS DE DATA NI DE TORN. NO ES TORNEN ELS DINERS / NO SE PUEDEN REALIZAR CAMBIOS DE FECHA NI DE TURNO. NO SE DEVUELVE EL DINERO.

*LA RESERVA DELS PAELLERS MUNICIPALS SOLS ÉS PER A PERSONES EMPADRONADES. / LA RESERVA DE LOS PAELLEROS MUNICIPALES ES SOLO PARA LAS PERSONAS EMPADRONADAS.

*EL HORARI DE RESERVA  EN LÍNIA  ÉS DE DILLUNS (A PARTIR DE LES 12.00 HORES) A DIVENDRES (A LES 14.00 HORES). ES REALITZARÀ DES DEL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU. SI FORA FESTIU, COMENÇARÀ A FER-SE EL DIMARTS O AL DIA SEGÜENT QUE NO SIGA FESTIU A LA MATEIXA HORA./ EL HORARIO DE RESERVA  ON LINE ES DE LUNES (A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS) A VIERNES (A LAS 14.00 HORAS). LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES SE HACE EN LÍNEA Y SOLO EN LA MISMA SEMANA. SE REALIZARÁ DESDE EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A LA MISMA HORA.

*LES CLAUS DELS PAELLERS ES DONARAN:

- EN EL CENTRE EDUCATIU "ESPAI EXCORXADOR" (REIS CATÒLICS, 9) DE 12.00 HORES A 14.00 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES / EN EL CENTRO EDUCATIVO “ESPAI ESCORXADOR” (REYES CATÓLICOS 9) DE 12.00 HORAS A 14.00 HORAS DE LUNES A VIERNES.

- EN LA BIBLIOTECA DE 10.00 A 13.00 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES I DE 16.00 HORES A 20.00 HORES DE LUNES A JUEVES (HORARI D´ESTIU DE 10.00 A 13. 00 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES I EL DIMECRES DE 16.00 A 20.00 HORES) / EN LA BIBLIOTECA DE 10.00 A 13.00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y DE 16.00 HORAS A 20.00 HORAS DE LUNES A JUEVES. (HORARI DE VERANO DE 10.00 HORAS A 13.00 HORAS DE LUNES A VIERNES Y EL MIÉRCOLES DE 16.00 HORAS A 20.00 HORAS.

-EN L'AJUNTAMENT DE 9.00 HORES A 13.00 HORES DE DILLUNS A DIVENDRES. (HORARI D´ESTIU DE 10.00 HORES A 13.00 HORES). / EN EL AYUNTAMIENTO DE 9.00 HORAS A 13.00 HORAS DE LUNES A VIERNES. (HORARIO DE VERANO DE 10.00 A 13.00 HORAS).


*PODEM TONAR LES CLAUS EN: / PODEMOS DEVOLVER LAS LLAVES EN:

-BÚSTIA ESPAI CULTURAL / BUZÓN ESPAI CULTURAL 

-BÚSTIA CENTRE EDUCATIU "ESPAI ESCORXADOR"/ BUZÓN CENTRE EDUCATIU " ESPAI ESCORXADOR".

-EN LA BÚSTIA DE LA BIBLIOTECA / BUZÓN DE LA BIBLIOTECA.

-EN EL REGISTRE DE L´AJUNTAMENT ( DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9.00 A 13.00 HORES) EXCEPTE HORARIO D´ESTIU DE 10.00 A 13.00 HORES / EN EL REGISTRO DEL AYUNTAMIENTO ( DE LUNES A VIERNES DE 9.00 A 13.00 HORAS) EXCEPTO HORARIO DE VERANO QUE ES DE 10.00 A 13.00 HORAS DE LUNES A VIERNES.


*CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ SE'N DONA EN EL CENTRE EDUCATIU "ESPAI ESCORXADOR" / HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN SE DA EN EL CENTRE EDUCATIU “ESPAI ESCORXADOR”.


*ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:

- PRIMER/PRIMERO 9.30 HORES A 11.30 HORES / 9.30 A 11.30 HORAS.

- SEGON/SEGUNDO 11.30 HORES A 18.30 HORES / 11.30 A 18.30 HORAS.

- TERCER/TERCERO 18.30 HORES A TANCAMENT  18.30 A CIERRE.


*HORARI UTILITZACIÓ DELS PAELLERS /HORARIO UTILIZACIÓN DE LOS PAELLERS

DILLUNS/LUNES

DE 14.00 HORES A 22.00 HORES / DE 14.00 HORAS A 22.00 HORAS .

DIMARTS A DIJOUS/MARTES A JUEVES 

9.30 HORES - 22.00 HORES. (DE MAIG A SETEMBRE FINS A LES 23.00 HORES).

9.30 HORAS - 22.00 HORAS. (DE MAYO A SEPTIEMBRE HASTA LAS 23.00 HORAS).

DIVENDRES, DISSABTE I VESPRADA DE FESTIU /VIERNES, SÁBADO I VÍSPERA DE FIESTA

9.30 HORES - 23.00 HORES. (DE MAIG A SETEMBRE FINS A LES 13,30 HORES).

9.30 HORAS - 23.00 HORAS. (DE MAYO A SEPTIEMBRE HASTA LAS 13.30 HORAS).

DIUMENGE I FESTIUS/DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 HORES - 22.00 HORES / 9.00 HORAS - 22.00 HORAS.


*LA RESERVA DE LES INSTAL·LACIONS ES FA ÚNICAMENT EN LÍNIA I SOLS EN LA MATEIXA SETMANA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TORN ÉS DE DOS TAULES, PODEN SER COMBINADES GRANS O XICOTETES PER PERSONA. / LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES SE HACER ÚNICAMENTE EN LINEA Y SOLO EN LA MISMA SEMANA. LA RESERVA MÁXIMA POR CADA TURNO ES DE DOS MESAS, PUEDEN SER COMBINADAS GRANDES Y PEQUEÑAS.


*RECORDEU LA SEGÜENT NORMATIVA /RECORDAR LA SIGUIENTE NORMATIVA:

* ESTÀ PROHIBIT PORTAR BUTÀ. / ESTÁ PROHIBIDO TRAER BUTANO.

* NO ESTÀ PERMESA L´ENTRADA D´UNFLABLES. / NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE COLCHONETAS INFLABLES.

* NO ES PODEN POSAR APARELLS DE MÚSICA. / NO SE PUEDEN TRAER APARATOS DE MÚSICA. 

* NO FER FOC AMB FUSTA DE PALETS. / NO HACER FUEGO CON MADERA DE PALETS.

* NO PODEN ESTAR EL GOSSOS NI LA RESTA DDE MASCOTES / NO PUEDEN ESTAR LOS PERROS NI EL RESTO DE MASCOTAS.

* CAL DEIXAR EL LLOC EN LES MATEIXES CONDICIONS QUE LES QUALS S´HO HAN TROBAT / HAY QUE DEJAR EL LUGAR EN LA MISMAS CONDICIONES EN LAS QUE SE LO HAN ENCONTRADO.


* RECOLLIR LES BRASES DELS PAELLERS I DEL FORN MORÚ. HAN DE SER DEPOSITADES EN EL BIDÓ METÀL.LIC DESTINAT PER A AIXÒ. / RECOGER LAS BRASAS DE LOS PAELLEROS Y DEL HORNO MORUNO. HAN DE SER DEPOSITADAS EN EL BIDÓN METÁLICO DESTINADO PARA ELLO.


* TANCAR ELS BANYS AMB CLAU I LES DOS PORTES D´ACCÉS. / CERRAR LOS BAÑOS CON LLAVE Y LAS DOS PUERTAS DE ACCESO.


* NO ES POT JUGAR A LA PILOTA DINS DEL RECINTE DEL PAELLERS. / NO SE PUEDE JUGAR A LA PELOTA DENTRO DEL RECINTO DE LOS PAELLEROS.

Compra tus entradas aquí

Ubicación

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Vendedores oficiales
RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2024