RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2023 en PAELLERS MUNICIPALS D'ALBALAT DELS SORELLS

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Varias fechas


LA RESERVA DELS PAELLERS MUNICIPALS SOLS ÉS PER A PERSONES EMPADRONADES.

LA RESERVA DE LOS PAELLEROS MUNICIPALES ES SOLO PARA LAS PERSONAS EMPADRONADAS.

EL HORARI DE RESERVA  EN LÍNIA  ÉS DE DILLUNS A PARTIR DE LES 12 HORES A DIVENDRES A LES 14 HORES.

EL HORARIO DE RESERVA  ON LINE ES DE LUNES A PARTIR DE LAS 12 HORAS A VIERNES A LAS 14 HORAS.


HORARI/HORARIO

DILLUNS/LUNES  

DE 14.00 HORES A 22.00 HORES

DE 14.00 HORAS A 22.00 HORAS .

DIMARTS A DIJOUS/MARTES A JUEVES 

9.30 HORES - 22.00 HORES. ( De maig a setembre fins a les 23.00 hores.)

9.30 HORAS - 22.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta las 23.00 horas.)

DIVENDRES, DISSABTE I VESPRA DE FESTIU /VIERNES, SÁBADO I VÍSPERA DE FIESTA

 9.30 HORES - 23.00 HORES. ( De maig a setembre fins a la 1.30 hores.)

9.30 HORAS - 23.00 HORAS. ( De mayo a septiembre hasta la 1.30 horas.)

DIUMENGE I FESTIUS/DOMINGOS Y FESTIVOS

9.00 HORES - 22.00 HORES.

9.00 HORAS - 22.00 HORAS.

ELS PAELLERES ES RESERVARAN PER DIA I EN TRES TORNS/ LOS PAELLEROS SE RESERVARAN POR DÍA Y EN TRES TURNOS:

- PRIMER/PRIMERO  9.30 HORES A 11.30 HORES/9.30 HORAS A 11.30 HORAS.

- SEGON/SEGUNDO  11.30 HORES A 18.30 HORES /11.30 HORAS A 18.30 HORAS.

- TERCER/TERCERO  18.30 HORES A TANCAMENT /18.30 HORAS A CIERRE.


LES CLAUS ES DONARAN PRÈVIA RESERVA EN LÍNIA. S'ARREPLEGUEN EN L'ESPAI CULTURAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 12.00 A 14.00 HORES), EN LA BIBLIOTECA (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 13.00 HORES I LES VESPRADES DE DILLUNS A DIJOUS DE 16.00 A 20.00 HORES) I EN EL REGISTRE MUNICIPAL (DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10.00 A 14.00 HORES). CAL TORNAR-LES EN UN MÀXIM DE 7 DIES A PARTIR DEL DILLUNS SEGÜENT. SI NO ES FA, ES PENALITZARÀ. LA INFORMACIÓ ES DONA A L'ESPAI CULTURAL. LA RESERVA  DE LES INSTAL·LACIONS ES FA EN LÍNIA I SOLS EN LA MATEIXA SETMANA. ES REALITZARÀ DES DEL DILLUNS QUE NO SIGA FESTIU A PARTIR DE LES 12.00 HORES. SI FORA FESTIU, COMENÇARÀ A FER-SE EL DIMARTS O AL DIA SEGÜENT QUE NO SIGA FESTIU A LA MATEIXA HORA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TORN ÉS DE DOS TAULES GRANS O XICOTETES PER PERSONA. /LAS LLAVES SE DARÁN PREVIA RESERVA EN LÍNEA. SE RECOGEN EN El ESPAI CULTURAL (DE LUNES A VIERNES DE 12.00 A 14.00 HORAS), EN LA BIBLIOTECA (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 13.00 HORAS Y LAS TARDES DE LUNES A JUEVES DE 16.00 A 20.00 HORAS) Y EN EL REGISTRO MUNICIPAL (DE LUNES A VIERNES DE 10.00 A 14.00 HORAS). HAY QUE DEVOLVERLAS EN UN MÁXIMO DE 7 DÍAS A PARTIR DEL LUNES SIGUIENTE. SI NO SE HACE, SE PENALIZARÁ. LA INFORMACIÓN SE DA EN EL ESPAI CULTURAL. LA RESERVA DE LAS INSTALACIONES SE HACE EN LÍNEA Y SOLO EN LA MISMA SEMANA. SE REALIZARÁ DESDE EL LUNES QUE NO SEA FESTIVO A PARTIR DE LAS 12.00 HORAS. SI FUERA FESTIVO, EMPEZARÁ A HACERSE EL MARTES O AL DÍA SIGUIENTE QUE NO SEA FESTIVO A LA MISMA HORA. LA RESERVA MÀXIMA PER CADA TURNO ES DE DOS MESAS GRANDES O PEQUEÑAS POR PERSONA.


RECORDEU LA SEGÜENT NORMATIVA /RECORDAR LA SIGUIENTE NORMATIVA:

* ESTÀ PROHIBIT PORTAR BUTÀ. / ESTÁ PROHIBIDO TRAER BUTANO.

* NO ESTÀ PERMESA L´ENTRADA D´UNFLABLES. / NO ESTÁ PERMITIDA LA ENTRADA DE COLCHONETAS INFLABLES.

* NO ES PODEN POSAR APARELLS DE MÚSICA. / NO SE PUEDEN TRAER APARATOS DE MÚSICA. 

* NO FER FOC AMB FUSTA DE PALETS. / NO HACER FUEGO CON MADERA DE PALETS.


Compra tus entradas aquí

Ubicación

Carrer del Roll, 2, 46135 Albalat dels Sorells, Valencia, Espanya
Vendedores oficiales
RESERVES PAELLERS ALBALAT DELS SORELLS 2023